dimecres, 7 de desembre del 2011

TIGRAN HAMASYAN TRIO (Barcelona, 22-11-2011)

Tigran Hamasyan, Barcelona 2011

Tigran Hamasyan, piano i veu

Chris Tordini, contrabaix i baix elèctric

Nate Wood, bateria

El cicle Pianos del Festival de Jazz de Barcelona ha programat a la sala Luz de Gas la visita de diversos joves valors dels que ja hem escrit des d'aquest mateix pupitre, però el que s'emporta la palma pel que fa a popularitat és Tigran Hamasyan. La seva joventut (24), juntament amb la seva alta consideració entre els aficionats, li valen aquest premi anticipat. En ell hi veuen un prodigi de sensibilitat, amb qualitat suficient perquè el talent que atresora, l’acabi convertint en una nova estrella del piano-jazz.
Per no repetir clixés, deixarem de banda les dades biogràfiques i ens centrarem en el discurs del teclista armeni i en el concert que ens va oferir en el seu debut barceloní.
Més enllà de la presentació de Joan Anton Cararach (director artístic del festival) en la que va introduir el grup com "Tigran Trio", vagi per davant que ens va agradar la jovialitat del solista, la seva pulsació eclèctica, capaç del pianissimo més delicat fins a l’stride més rocker, el suau caire oriental de les composicions i la voluntat de connectar amb el blues i la tradició. També van ser agraïts els diversos episodis d’scat que va oferir: uns més enfocats a la percussió vocal, en concret en el tema Homesick del seu penúltim disc "New Era", i d’altres més cantats i centrats en la melodia, pertanyents a un tema de "A Fable ", el disc que presentava en aquest concert.
D’altra banda, el seu comportament davant del teclat va ser força histriònic i vehement, a l'estil que els aficionats reconeixeran en altres teclistes joves, com ara Hiromi o Jamie Cullum. Però no ens confonguem, Tigran té un ventall de matisos que el fan superar llindars en què altres solen quedar atrapats. La seva versatilitat és gran i no cal preguntar de moment per la seva evolució a curt termini. Temps tindrà més endavant per a enviar missatges en aquest sentit.
De moment, el seu present és impactant i mereix un seguiment atent. El concert que ens ocupa va començar amb la peça que dóna nom a l'últim disc i en ella ens va deixar gairebé tots els missatges que ens havia de donar. Melodia identificable, introducció fina però ràpida, discurs central suportat en una lírica fins a cert punt exòtica, i contundència per acabar. Però "A Fable" és un disc a piano sol i el trio que teníem davant li’n demanava més al nostre heroi. Així va ser com, a la segona peça, el baixista es va desprendre del seu contrabaix per agafar amb fermesa el baix elèctric, i ja no el va deixar fins al bis final. Amb aquest gest, i la deconstrucció de Someday my prince will come va convertir el lirisme en fusió i els matisos de la bateria van mudar a ritmes simètrics, sense la inventiva que havia marcat el primer quart d'hora. D'aquí al final, amb un discurs contundent, el grup ens va portar per bona part de les peces del nou disc "A Fable" i, tal com ja s'ha dit, amb referències a l'anterior, "New Era". Un gir que no va satisfer a tots els presents atès que, excepte la densa història que ens va explicar amb el tema The Legend of The Moon, la resta va ser molt semblant a idees ja explotades per altres trios amb direccions musicals semblants, com ara "The Bad Plus ", per posar un exemple.
Tigran Trio, Barcelona 2011Així és que, bona matèria prima, futur brillant i actuació un xic desigual, més aviat per la via escollida que no pas per la interpretació en si.
 
Nate Wood, Barcelona 2011 El ciclo Pianos del Festival de Jazz de Barcelona ha programado en la sala Luz de Gas la visita de varios jóvenes valores de los que ya hemos escrito desde este mismo pupitre, pero el que se lleva la palma en cuanto a popularidad es Tigran Hamasyan. Su juventud (24) junto con su alta consideración entre los aficionados, le valen ese premio anticipado. En él ven a un prodigio de sensibilidad, con tablas suficientes para que el talento que atesora, le acabe convirtiendo en una nueva estrella del piano-jazz.
Para no repetir clichés, dejaremos aparte los datos biográficos y nos centraremos en el discurso del teclista armenio y en el concierto que nos ofreció en su debut barcelonés.
Más allá de la presentación de Joan Anton Cararach (director artístico del festival) en la que introdujo al grupo como “Tigran Trío”, vaya por delante que nos gustó la jovialidad del solista, su pulsación ecléctica, capaz del pianissimo más delicado hasta un stride de tintes rockeros, el suave cariz oriental de las composiciones y la voluntad de conectar con el blues y la tradición. También fueron agradecidos los diversos episodios de scat que ofreció: unos más enfocados a la percusión vocal, en concreto en el tema Homesick de su penúltimo disco “New Era”; otros más cantados y centrados en la melodía, pertenecientes a un tema del disco “A Fable”, que presentaba en este concierto.
En sí, su comportamiento ante el teclado fue bastante histriónico y vehemente, al estilo que los aficionados reconocerán en otros teclistas jóvenes, léase Hiromi o Jamie Cullum. Pero no nos vayamos a confundir, Tigran posee un abanico de matices que le hacen superar umbrales en los que otros suelen quedar atrapados. Su versatilidad es grande y no hay que preguntarse de momento por su evolución a corto plazo. Tiempo tendrá para mandar mensajes en ese sentido en el futuro.
Chris Tordini, Barcelona 2011 Por el momento, su presente es impactante y merece un seguimiento atento. El concierto que nos ocupa empezó con la pieza que da nombre al último disco y en ella nos dejó casi todos los mensajes que nos tenía que dar. Melodía reconocible, introducción fina pero rápida, discurso central apoyado en una lírica hasta cierto punto exótica, y contundencia para acabar. Pero “A Fable” es un disco a piano solo y el trío que teníamos delante le iba pidiendo cancha a nuestro héroe. Así fue como en la segunda pieza el bajista se desprendió de su contrabajo para asir con firmeza el bajo eléctrico, y no soltarlo ya hasta el bis final. Con ese gesto y la deconstrucción de Someday my prince will come convirtió el lirismo en fusión y los matices de la batería mudaron en ritmos simétricos, sin la inventiva que había marcado el primer cuarto de hora. De aquí al final, con un discurso contundente, nos llevó por una buena parte de las piezas del nuevo disco “A Fable” y, tal como ya se ha dicho, con alguna referencia al anterior “New Era”. Un giro que no satisfizo a todos los presentes puesto que, salvo la densa historia que nos contó con el tema The Legend of The Moon, el resto fue muy parecido a otras ideas ya explotadas por otros tríos con direcciones musicales parecidas, léase “The Bad Plus”, por poner un ejemplo.
Así es que, buena materia prima, futuro brillante y actuación un tanto desigual, más por la vía escogida que por la interpretación en sí.